Anders Bergman

  • Stor erfarenhet som CFO, med bland annat finansieringsarbete, planering/analys, budget, prognos och styrelserapporter. Tidigare CFO på Inrego Group och Postnord Strålfors.
  • Master of Business Administration från Stockholms Universitet.