BENJAMIN BJÖRKENHEIM-AJO

  • Stor erfarenhet från sjömats-industrin med bland annat kommersiell strategi, försäljning, riskhantering med mera. VD på Marenor (ledande distributör av sjömat i Norden) och Bröderna Hanssons.
  • Master of Business Administration från HULT International Business School, London och Master of Science i entreprenörskap.