Per Lindberg

  • Stor erfarenhet från ledande befattningar bland annat som VD för Epiroc, VD för Korsnäs och Vice VD på Kinnevik. Fokus på tillväxt, M&A och affärsutveckling.