Ramboll will provide project management for the facility production

Sveriges största landbaserade odling för sötvattenlax etableras i Säffle. Stora delar av Sveriges laxkonsumtion kommer att produceras hållbart i anläggningen som projektleds av Ramboll för Premium Svensk Lax AB. Sveriges första storskaliga landbaserade odling av sötvattenlax kommer att kunna producera 10.000 ton lax per år.

Våra konsumtionsmönster har förändrats av hälso- och hållbarhetsskäl. Vi äter allt mindre rött kött och allt mer fisk och vi föredrar närodlat framför importerat. Dagens landbaserade fiskodlingar är ett hållbart alternativ till både köttproduktion och havsbaserade fiskodlingar. Sveriges första storskaliga landbaserade odling av sötvattenlax kommer att kunna producera 10.000 ton lax per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges behov.

– Att få bidra till den här anläggningen känns jättebra, det är helt rätt väg att gå. Hållbarhetsambitionen är hög och fiskarna kommer att ha ett bra liv från yngel till fullvuxen fisk, vilket stämmer överens med Rambolls värderingar. Dessutom ligger det helt i linje med Sveriges livsmedelsstrategi att bli mer självförsörjande, säger Björn Tell, divisionschef på Ramboll.

Anläggningen präglas av ny hållbar teknik

99,99 procent av vattnet som används i anläggningen kommer att renas i eget reningsverk och återanvändas i det kommunala nätet. Dessutom innebär tekniken att odlingen använder 10 gånger mindre vatten än konventionella RAS-system (recycled aquaculture systems).

Premium Svensk Lax har en så kallad Zero Waste policy. Det innebär att samtliga delar av laxen används. Det som inte blir livsmedelsprodukter blir laxolja, foder till husdjur eller går till biogas och gödning.

– Genom de val vi gör i alla delar av livscykeln kommer vi att sträva efter så lågt koldioxidavtryck som det bara går, bland annat genom minskade transporter och genomtänkt vattenanvändning. Vårt samarbete med Ramboll ger oss alla förutsättningar och ambitionen är att anläggningen i Säffle är den första av flera under de närmaste åren, säger Morten Malle, vd på Premium Svensk Lax.

Det strategiska samarbetet innebär att Ramboll kommer att företräda Premium Svensk Lax genom hela genomförandet med projektledning och rådgivning. Anläggningen på 58.000 kvadratmeter kommer att vara i full produktion 2025 och innebära nya arbetstillfällen på orten.

– Vi jobbar med flera andra industrikunder i området och har såväl lokal kännedom som kompetens inom lagstiftning och hållbarhet. Det är ett projekt som passar oss som hand i handske och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete, säger Björn Tell.

Om Rambolls projekt på området

Ramboll har genomfört flera stora projekt inom vattenbruksindustrin runt om i världen, såsom matfiskodlingar, kläckerier och fisklogistik. Expertis från hela världen samlas i Rambolls forum Global Aqua – vilket innebär att expertis med lång erfarenhet från liknande projekt ingår i projektet för att säkerställa ett optimalt resultat.

Learn more at the Ramboll press announcement:
https://se.ramboll.com/press/rse/ny-hallbar-laxodling-ger-20-procent-av-sveriges-konsumtion

Read the Linkdin post:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788004748646760448/