EIB stödjer finansieringen av RE:OCEAN

Europeiska Investeringsbanken (EIB) stöttar RE:OCEANs landbaserade laxodling i Säffle med SEK 530 miljoner.

Thomas Östros ”På EIB är vi mycket nöjda över att finansiera detta banbrytande, stora projekt för hållbar livsmedelsproduktion. RE:OCEANs nya anläggning kommer inte enbart att förse den svenska befolkningen med hållbart, svenskproducerad lax, utan den är även producerad på ett nytt, innovativt och klimatvänligt sätt, med hjälp av den senaste tekniken för att återvinna vattnet i anläggningen. Dessutom har livsmedelsförsörjningen blivit en viktig del av den kritiska infrastrukturen i varje ekonomi, där laxanläggningen i Säffle kommer att stärka Sveriges självförsörjning på livsmedel och motståndskraft

https://www.eib.org/en/press/all/2022-565-sweden-eib-backs-groundbreaking-in-land-salmon-farm-providing-sek-530-million-for-greener-sustainable-food-production