Peter Osbrink

+25 års erfarenhet från ledande positioner avseende utveckling och genomförande av stora industriella investerings- och reinvesteringsprojekt genom alla projektskeden, i global och multikulturell miljö. Omfattande erfarenhet av projektchefs-, management- och PMO-ledande befattningar i industriprojekt inom foodtech, vatten, kemi, energiproduktion, massa&papper samt datacenter-sektorerna. IPMA B certifierad sedan 2008.

Läs mer

Ole Spicker

Specialist på RAS (Recirculating Aquaculture Systems) odlingssystem med omfattande erfarenhet av att leda landbaserade projekt. Senast VD på Atlantic Sapphire Denmark och chef på Akva Group forellfarm.

Läs mer

Tanja krogh sørensen

Erfarenhet av att analysera hur ekologiskt jordbruk bidrar till att uppfylla målen för hållbar utveckling, tidigare vice VD på Atlantic Sapphire Denmark. Master of Science i Vatten & Miljö från Köpenhamns universitet och Bachelor of Science i biologi från Aarhus Universitet.

Läs mer

MARKO BRKIC

Stor erfarenhet från utveckling, design och modellering av anläggningar för högproducerande recirkulerande vattenbruk. Senast försäljningsingenjör på Alvestad Marin. Master of Science i akvakultur från Norges Handelshøyskole och Master of Science i veterinärmedicin från universitetet i Belgrad.  

Läs mer

Morten Malle

Mer än 25 års erfarenhet inom teknik, konstruktion, drift och förnyelsebar energi, inklusive design och konstruktion som EPC i landbaserade vattenbruksprojekt. Senast CTO på Vikings Label FZE och ansvarig för Sales & Operation inom jordbruks- och vattenbruks-divisionen på det danska EPC-företaget Graakjaer A/S.

Läs mer