Peter Osbrink

  • +25 års erfarenhet från ledande positioner avseende utveckling och genomförande av stora industriella investerings- och reinvesteringsprojekt genom alla projektskeden, i global och multikulturell miljö.
  • Omfattande erfarenhet av projektchefs-, management- och PMO-ledande befattningar i industriprojekt inom foodtech, vatten, kemi, energiproduktion, massa&papper samt datacenter-sektorerna.
  • IPMA B certifierad sedan 2008.