Anders Svensson

  • Omfattande erfarenhet från detaljhandeln.
  • Tidigare VD för ICA Sverige AB och Arla Foods Sverige AB
  • Ordförande för : Cibonum Group AB, Stadium AB, Svensk Handel AB
  • Styrelseledamot: SkiStar AB, Midsona AB, Svenskt Näringsliv, Nicoya AB