Anders Svensson

Omfattande erfarenhet från detaljhandeln. Tidigare VD för ICA Sverige AB och Arla Foods Sverige AB Ordförande för : Cibonum Group AB, Stadium AB, Svensk Handel AB Styrelseledamot: SkiStar AB, Midsona AB, Svenskt Näringsliv, Nicoya AB

Läs mer

Regina Sipos

Professionell styrelseordförande och styrelseledamot i stora och växande företag som arbetar för en meningsfull framtid. Fokuserar på gröna företag som har en positiv inverkan på vår värld.

Läs mer

Roger Marøy

Över 20 års erfarenhet, både i ledande position och som operativ, inom vattenbruk. För närvarande styrelseledamot i Salmo Terra och medgrundare av Seafood Legacy.

Läs mer

HANS VON HEIJNE

Över 30 års erfarenhet inom detaljhandel. Arbetat som butikschef på IKEA, chef för uppstart av ICAs apoteksverksamhet och Private Label Director på ICA.

Läs mer

Pelle Törnberg

Erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i fler än 10 börsnoterade internationella företag, inklusive VD och ordförande för MTG, Modern Times Group.

Läs mer

Per Lindberg

Stor erfarenhet från ledande befattningar bland annat som VD för Epiroc, VD för Korsnäs och Vice VD på Kinnevik. Fokus på tillväxt, M&A och affärsutveckling.

Läs mer

KATARINA KLINGSPOR

Omfattande erfarenhet från chefsbefattningar inom den gröna näringen och livsmedelsindustrin. Har varit VD för LRF konsult, CFO på LRF och styrelseledamot i bland annat Kronfågel och Svenskt Sigill. Fokuserar i dag främst på styrelseuppdrag.

Läs mer