Regina Sipos

  • Professionell styrelseordförande och styrelseledamot i stora och växande företag som arbetar för en meningsfull framtid.
  • Fokuserar på gröna företag som har en positiv inverkan på vår värld.