Ännu ett steg inför förverkligande

Enligt planen för vårt projekt har vi nu nått en betydande milstolpe genom att lämna in bygglovsansökan till Säffle kommun för vårt reviderade och optimerade koncept, som består av en modulär utformning vilket ger oss flexibilitet i utförandeplaneringen.  Detta koncept, som vi har utvecklat under det senaste året, innehåller trygga processlösningar för såväl odling och…

Läs mer

Namnkunniga näringslivsprofiler har bildat Cibonum Group AB för att leda utvecklingen av landbaserad laxodling i Sverige.

PRESSMEDDELANDE Stockholm/Säffle 6 september 2023 Cibonum Group AB; bildat av ett konsortium av namnkunniga investerare som vill verka för att främja den hållbara och lokala laxodlingsindustrin i Sverige genom aktivt ägande av RE:OCEAN. Med en hypermodern produktionsanläggning i Säffle siktar RE:OCEAN på att förse den svenska detaljhandeln och restaurangsektorn med lokalt producerad lax som är av…

Läs mer

RE:OCEAN och tyska Natsu Foods har undertecknat en överenskommelse.

RE:OCEAN och tyska Natsu Foods har undertecknat en överenskommelse om att leverera svensk hållbar lax från den landbaserade odlingen i Säffle till den tyska sushi-marknaden. Natsu Foods, en ledande leverantör av färsk sushi till återförsäljare i Tyskland, binder sig i överenskommelsen att köpa en betydande del av RE:OCEANs lax när produktionen startar år 2026. Detta…

Läs mer

RE:OCEAN och Magnussons Fisk ingår samarbetsavtal

Stärker därmed den inhemska produktionen och distributionen av svensk landodlad lax från Säffle i Värmland.  RE:OCEAN kommer att driva den första storskaliga och höginnovativa satsningen av laxodling i Sverige, där den planerade anläggningen i Säffle ska producera motsvarande var femte lax av den svenska laxkonsumtionen. Ca 10.000 ton lax beräknas produceras årligen i en havsliknande miljö från…

Läs mer

RE:OCEAN signs a letter of intent with Kalatukku E. Eriksson

One of the largest fish and seafood wholesalers in Finland. RE :OCEAN will operate the first large-scale and highly innovative venture of salmon farming in Sweden, where the planned plant in Säffle will produce the equivalent of one in five salmons of Swedish salmon consumption. Approximately 10,000 tonnes of salmon are estimated to be produced…

Läs mer

EIB stödjer finansieringen av RE:OCEAN

Europeiska Investeringsbanken (EIB) stöttar RE:OCEANs landbaserade laxodling i Säffle med SEK 530 miljoner. Thomas Östros ”På EIB är vi mycket nöjda över att finansiera detta banbrytande, stora projekt för hållbar livsmedelsproduktion. RE:OCEANs nya anläggning kommer inte enbart att förse den svenska befolkningen med hållbart, svenskproducerad lax, utan den är även producerad på ett nytt, innovativt…

Läs mer

Schneider Electric stöttar RE:OCEAN

Samarbetet gör det möjligt för RE:OCEAN att producera lokal, hållbar lax i en CO2-neutral produktionsanläggning. Detta görs med hjälp av Schneider Electrics expertis och rådgivning inom hållbarhet, avancerad teknik och innovativa lösningar. ” Vår tydliga ambition är att vår produktion av hållbar, lokalt odlad lax ska ske med ett minimalt klimatavtryck. Det är därför helt…

Läs mer

De svenska livsmedelskedjorna ger RE:OCEAN sitt fulla stöd

De svenska dagligvarukedjorna ICA, Axfood och Coop stödjer alla RE:OCEANs satsning på landbaserad laxodling helhjärtat och vill erbjuda produkterna i sina butiker från lansering, som förväntas ske 2025-2026. På bild från vänster är: kommunstyrelsens ordförande i Säffle Dag Rogne, Affärsområdesdirektör för Inköp & Kategori på Coop Nichlas Olofsson, Sortiment- och inköpsdirektör på ICA Andreas Sbrodiglia, VD…

Läs mer

Ramboll will provide project management for the facility production

Sveriges största landbaserade odling för sötvattenlax etableras i Säffle. Stora delar av Sveriges laxkonsumtion kommer att produceras hållbart i anläggningen som projektleds av Ramboll för Premium Svensk Lax AB. Sveriges första storskaliga landbaserade odling av sötvattenlax kommer att kunna producera 10.000 ton lax per år. Våra konsumtionsmönster har förändrats av hälso- och hållbarhetsskäl. Vi äter…

Läs mer

Contract signed with Llentab Group

Premium Svensk Lax AB and LLENTAB Group continue the good collaboration and have now signed an agreement on detailed design of a steel building for the Inland based ZWC RAS facility and processing plant in Säffle, Värmland. The building is 58,800 square meters and will be the largest and only land-based salmon farm in Sweden…

Läs mer